Melyek a sikeres megvalósítás kulcstényezői?


Vezetői elkötelezettség
A program sikerének legfontosabb tényezője, hogy vezetőként kötelezzük el magunkat a program mellett: mutassunk követendő példát, vegyük figyelembe a harmonikus szempontokat a munkakörülmények és a működési rend kialakítása során, erkölcsileg és szükség esetén anyagilag (azaz pénzügyi forrásokat biztosítva) is támogassuk a megvalósítást.

Állapotfelmérés, tervezés, nyomon követés
Mérjük fel az aktuális állapotot (mit tesz már ma is a vállalkozás, irodai közösség a környezet és az egészség védelme érdekében). Tartsuk meg a jó és hatékony megoldásokat, és gondoljuk újra a kevésbé hatékonyakat. Próbáljuk megtalálni és kiküszöbölni a probléma okát.
Tervezzük meg a „zöldítés” folyamatát, határozzuk meg a felelősöket és a határidőket. Találjuk ki a nyomon követés rendjét, és a nem-teljesülés esetén alkalmazandó eszközöket.
Vegyük figyelembe, hogy minél jobban igazodik az új folyamat a vállalkozás, az irodai közösség mindennapi működéséhez, annál gördülékenyebb és sikeresebb lesz a megvalósítás.

team-football-group-poland-polska-Favim_com-461962Munkatársak bevonása
A program megvalósításának felelőseit önkéntes alapon, lehetőség szerint a munkatársak köréből válasszuk ki. Bízzuk a feladatokat olyan kollégákra, akik adott irány – környezetvédelem, egészség, közösségi programok stb. – iránt érdeklődnek és így teljes odaadással tudják szolgálni a program megvalósulását.
Ugyanakkor biztosítsuk, hogy a többletfeladat ne menjen sem az elvégzendő munka, sem a magánélet rovására. Ennek érdekében – szükség esetén – szervezzük át a munkatársak feladatait és a munkamegosztást.

Egyszerű lépésektől indulva
Az állapotfelmérést követően kezdjük a megvalósítást egyszerű, könnyen kivitelezhető lépésekkel: szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, újrapapír használata, energiatakarékos égők stb. A kollégák bevonásával, elköteleződésével párhuzamosan haladjunk a bonyolultabb és költségigényesebb megoldások felé.

Hatékony belső kommunikáció
Biztosítsuk a belső kommunikáció feltételeit, valamint a munkatársak folyamatos tájékoztatását, képzését. Ezen tényezőkről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig alapvetően meghatározzák a program sikerességét.
Fordítsunk kellő figyelmet és energiát a tájékoztatásra: alakítsunk ki internetes felületet az ismeretek és célok megosztására, hozzunk létre fórumot, tartsunk rendszeres időközönként tájékoztatókat, beszélgetéseket.
A tájékoztatásba és ismeretterjesztésbe a program iránt kevésbé elkötelezett kollégákat is vonjuk be, hogy ők is megismerhessék a program célját és lépéseit.